Logo a vizual
Originalita, nápaditosť a zapamätateľnosť sú základné podmienky, ktoré by mal každý z návrhov nového loga spĺňať. Zároveň musí logo vyjadrovať určitú vopred definovanú myšlienku, navodzovať pocit a vzbudzovať predstavu . Nápaditým spojením tvarov, typu písma a farebnosti, vytvorí potrebnú grafickú skratku, ktorá je nosným prvkom každého návrhu. Pri navrhovaní loga